Starší žiaci

Turnaje k dátumu 01.01.2022

Koeficient startnutia

Ak hráč počas hodnotiaceho obdobia nemá v databáze výsledkov aspoň tri hodnoty, zostávajúce prázdne miesta sa pri výpočte priemeru doplnia nasledovne :
  1. ak má hráč dve bodové hodnoty, tretia sa doplní ako polovica tej hodnoty po zostarnutí, ktorá je menšia.
  2. ak má hráč len jednu bodovú hodnotu, druhá sa doplní ako polovica jej hodnoty po zostarnutí a tretia sa doplní ako štvrtina jej hodnoty po zostarnutí
1
2021-10-10 0,87
1.SPM - stci, STO Spoje Bratislava
2
2021-10-01 0,87
Rebríček ETTU
3
2021-09-25 0,87
1. R-BTM - stci, STC ŠKST Bratislava
4
2021-09-15 0,87
2.VSPM - stci, SŠK Poproč
5
2021-08-22 0,74
1.VSPM - stci, VSTK Vranov
6
2021-08-20 0,74
Školská liga - Bošany
7
2021-08-13 0,74
Školská liga - Bošany
8
2021-08-08 0,74
Satelit
9
2021-08-06 0,74
Školská liga - Bošany
10
2021-08-01 0,74
Rebríček ETTU
11
2021-07-17 0,74
MREG NRTN - stci, ŠKST Bošany
12
2021-07-17 0,74
MK BB -stci, STK Kalinovo
13
2021-07-01 0,74
Školská liga - Košice
14
2021-06-30 0,61
GP Prague
15
2021-06-30 0,61
Školská liga - Košice
16
2021-06-29 0,61
Školská liga - Košice
17
2021-06-25 0,61
Školská liga - Topoľčany
18
2021-06-18 0,61
Školská liga - Topoľčany
19
2021-06-18 0,61
Školská liga - Humenné
20
2021-06-15 0,61
Školská liga - Humenné
21
2021-06-11 0,61
Školská liga - Topoľčany
22
2021-06-10 0,61
Školská liga - Humenné
23
2021-06-05 0,61
M SR starší žiaci, STC ŠKST Bratislava
24
2021-06-05 0,61
Školská liga - Bošany
25
2021-06-01 0,61
Školská liga - Košice
26
2021-06-01 0,61
Školská liga - Košice
27
2021-05-29 0,61
Školská liga - Bošany
28
2020-08-28 0,48
Školská liga - Topoľčany
29
2020-08-14 0,48
Školská liga - Bošany
30
2020-08-09 0,48
Satelit
31
2020-08-01 0,48
Rebríček ETTU
32
2020-07-03 0,48
Školská liga - Bošany
33
2020-06-30 0,35
M SR starší žiaci, STC ŠKST Bratislava, 11.-12.7.2020
34
2020-06-24 0,35
Školská liga - Humenné
35
2020-06-19 0,35
Školská liga - Humenné
36
2020-06-19 0,35
Školská liga - Bošany
37
2020-06-01 0,35
Rebríček ETTU
38
2020-02-29 0,22
3.VSPM - stci, Spišský Štvrtok
39
2020-02-29 0,22
MK - BB, Poltár
40
2020-02-28 0,22
Školská liga - Bošany
41
2020-02-25 0,22
Školská liga - Nitra
42
2020-02-23 0,22
3.SPM - stci, STO Spoje Bratislava
43
2020-02-14 0,22
Školská liga - Topoľčany
44
2020-02-09 0,22
2.ZABB - stci, Slávia Zvolen
45
2020-02-08 0,22
János Molnar Cup
46
2020-02-01 0,22
Rebríček ETTU
47
2020-01-31 0,22
Školská liga - Nitra
48
2020-01-27 0,22
Školská liga - Humenné
49
2020-01-26 0,22
3.BATT - stci, STC ŠKST Bratislava
50
2020-01-22 0,22
Školská liga - Topoľčany
51
2020-01-03 0,22
Mini Cadet Open (HUN) 2020
50%
25%
Turnaj: 1.SPM - stci, STO Spoje Bratislava
Dátum: 2021-10-10
Koeficient: 0,87
Turnaj: Rebríček ETTU
Dátum: 2021-10-01
Koeficient: 0,87
Turnaj: 1. R-BTM - stci, STC ŠKST Bratislava
Dátum: 2021-09-25
Koeficient: 0,87
Turnaj: 2.VSPM - stci, SŠK Poproč
Dátum: 2021-09-15
Koeficient: 0,87
Turnaj: 1.VSPM - stci, VSTK Vranov
Dátum: 2021-08-22
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2021-08-20
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2021-08-13
Koeficient: 0,74
Turnaj: Satelit
Dátum: 2021-08-08
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2021-08-06
Koeficient: 0,74
Turnaj: Rebríček ETTU
Dátum: 2021-08-01
Koeficient: 0,74
Turnaj: MREG NRTN - stci, ŠKST Bošany
Dátum: 2021-07-17
Koeficient: 0,74
Turnaj: MK BB -stci, STK Kalinovo
Dátum: 2021-07-17
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Košice
Dátum: 2021-07-01
Koeficient: 0,74
Turnaj: GP Prague
Dátum: 2021-06-30
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Košice
Dátum: 2021-06-30
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Košice
Dátum: 2021-06-29
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Topoľčany
Dátum: 2021-06-25
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Topoľčany
Dátum: 2021-06-18
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Humenné
Dátum: 2021-06-18
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Humenné
Dátum: 2021-06-15
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Topoľčany
Dátum: 2021-06-11
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Humenné
Dátum: 2021-06-10
Koeficient: 0,61
Turnaj: M SR starší žiaci, STC ŠKST Bratislava
Dátum: 2021-06-05
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2021-06-05
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Košice
Dátum: 2021-06-01
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Košice
Dátum: 2021-06-01
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2021-05-29
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Topoľčany
Dátum: 2020-08-28
Koeficient: 0,48
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2020-08-14
Koeficient: 0,48
Turnaj: Satelit
Dátum: 2020-08-09
Koeficient: 0,48
Turnaj: Rebríček ETTU
Dátum: 2020-08-01
Koeficient: 0,48
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2020-07-03
Koeficient: 0,48
Turnaj: M SR starší žiaci, STC ŠKST Bratislava, 11.-12.7.2020
Dátum: 2020-06-30
Koeficient: 0,35
Turnaj: Školská liga - Humenné
Dátum: 2020-06-24
Koeficient: 0,35
Turnaj: Školská liga - Humenné
Dátum: 2020-06-19
Koeficient: 0,35
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2020-06-19
Koeficient: 0,35
Turnaj: Rebríček ETTU
Dátum: 2020-06-01
Koeficient: 0,35
Turnaj: 3.VSPM - stci, Spišský Štvrtok
Dátum: 2020-02-29
Koeficient: 0,22
Turnaj: MK - BB, Poltár
Dátum: 2020-02-29
Koeficient: 0,22
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2020-02-28
Koeficient: 0,22
Turnaj: Školská liga - Nitra
Dátum: 2020-02-25
Koeficient: 0,22
Turnaj: 3.SPM - stci, STO Spoje Bratislava
Dátum: 2020-02-23
Koeficient: 0,22
Turnaj: Školská liga - Topoľčany
Dátum: 2020-02-14
Koeficient: 0,22
Turnaj: 2.ZABB - stci, Slávia Zvolen
Dátum: 2020-02-09
Koeficient: 0,22
Turnaj: János Molnar Cup
Dátum: 2020-02-08
Koeficient: 0,22
Turnaj: Rebríček ETTU
Dátum: 2020-02-01
Koeficient: 0,22
Turnaj: Školská liga - Nitra
Dátum: 2020-01-31
Koeficient: 0,22
Turnaj: Školská liga - Humenné
Dátum: 2020-01-27
Koeficient: 0,22
Turnaj: 3.BATT - stci, STC ŠKST Bratislava
Dátum: 2020-01-26
Koeficient: 0,22
Turnaj: Školská liga - Topoľčany
Dátum: 2020-01-22
Koeficient: 0,22
Turnaj: Mini Cadet Open (HUN) 2020
Dátum: 2020-01-03
Koeficient: 0,22
50%
25%

Rebríček

13. KOPEČNÝ DANIEL [2007] (66,33)
16. KULICH DANIEL [2007] (58,48)
17. KUBÍK ADAM [2007] (56,81)
18. ÓDOR ADAM [2009] (55,19)
19. DOHŇANSKÝ DAVID [2007] (52,32)
24. VISKUP RICHARD [2008] (44,09)
26. ADAM MATEJ [2007] (41,74)
28. CISÁRIK MARCO [2010] (38,85)
29. JANKOVIČ TOMÁŠ [2008] (38,15)
30. ŠKANDÍK SEBASTIAN [2008] (37,30)
31. IVANIČ JÁN [2008] (33,91)
33. DÖMÖŠ MATÚŠ [2008] (33,32)
34. PETRÍK SILVESTER [2008] (33,07)
35. DRENINA ADAM [2008] (31,41)
36. BUGOVÝ DOMINIK [2008] (29,75)
37. HAJNAL JURAJ [2009] (28,36)
41. POLÁK PETER [2009] (26,49)
42. PITÁK JAKUB [2007] (25,02)
43. SABÓ PATRIK [2009] (25,02)
44. ŠUCH DANIEL [2007] (25,02)
45. FOLTIN FILIP [2009] (25,02)
46. BOHUŠ AUREL [2011] (25,02)
47. NOVOTNÝ ĽUDOVÍT [2009] (25,02)
48. KOŠICKÝ MATÚŠ [2011] (25,02)
49. DORNÍK MAREK [2009] (25,02)
50. SEDLICKÝ PETER [2007] (25,02)
51. SLOBODA OLIVER [2008] (24,08)
52. RIEDL RONALD [2009] (23,07)
54. KAŇÁK VOJTECH [2007] (21,90)
55. NIKO DANIEL [2007] (21,81)
56. CUCOR PETER [2008] (21,74)
57. ŠÍPOŠ ROMAN [2007] (21,69)
58. SLIACKY NIKOLAS [2010] (20,11)
59. KIRCHMAYER MICHAL [2012] (20,11)
60. VELJAČIK MARTIN [2010] (20,11)
61. NOVOTNÝ ADRIÁN [2010] (20,11)
62. KOIŠ RADOVAN [2008] (20,11)
63. NAGY FILIP [2012] (20,11)
64. VELJAČIK JÁN [2008] (19,16)
67. ŠAGÁT PETER [2007] (18,16)
68. LOFAJ ANDREJ [2007] (18,07)
69. VNUČÁK ALEX [2007] (17,87)
70. GŰRTLER TIBOR [2008] (17,81)
72. SZABO ALEXANDER ML. [2007] (17,16)
73. TRNOVSKÝ KAROL [2009] (16,84)
75. POPÉLY ADAM [2009] (16,45)
76. LEŠŇANSKÝ BORIS [2007] (15,54)
77. KLEMPA CHRISTOPHER [2007] (15,28)
78. HAJDÚČIK MIROSLAV [2008] (14,91)
79. GRZNÁR FILIP [2011] (14,70)
80. KUBIŠ MATEJ [2010] (14,55)
81. PREITSCHAFT FILIP [2009] (14,55)
82. ĎURIŠ ARTUR [2010] (14,55)
83. GÓDÁNY ERIK [2008] (14,04)
84. KLUCH OLIVER [2007] (13,39)
85. MIKULA JURAJ [2008] (12,43)
86. MIKULA PATRIK [2010] (12,43)
87. BENDŽUCH DAVID [2009] (12,43)
88. LEŠŇANSKÝ ADRIÁN [2007] (10,94)
89. PILÁR PETER [2010] (10,94)
90. PALENČÁR RÓBERT [2010] (10,13)
91. KÚKOĽ MARTIN [2008] (8,55)
92. MINKA MIROSLAV [2007] (7,82)
93. HAJDUK MAROŠ [2009] (7,21)
94. NIKO SAMUEL [2010] (7,21)
95. LEŠŇANSKÝ MATEJ [2007] (7,01)
96. BLAŠKO PATRIK [2009] (7,01)
97. HORNÝ DOMINIK [2010] (6,96)
98. ŠIMOVIČ PETER [2007] (6,47)
99. HUDEC MATÚŠ [2008] (5,96)
101. ŽABKA JOZEF [2009] (5,13)
102. KONŠŤAK TOMÁŠ [2009] (5,13)
103. CSÉRI JAKUB [2007] (5,13)
104. HOLEC MATÚŠ [2008] (5,13)
105. PAVELKA SAMUEL [2008] (4,81)
106. SIKA ANDREJ [2009] (4,75)
107. SEPEŠI SEBASTIÁN [2009] (4,62)
109. KÚSEK MAXIM [2008] (4,52)
110. KOVÁČ SAMUEL [2007] (4,52)
111. CIBULA MICHAL [2008] (4,27)
112. TREBUŇÁK SAMUEL [2007] (4,25)
113. DIVIAK FREDERIK [2008] (3,95)
114. JANČÍK PETER [2007] (3,95)
115. ŠKRABEK ADRIÁN [2007] (3,78)
118. SIKA MAREK [2009] (3,56)
119. MACHO DANIEL [2009] (3,56)
120. BEDEČ PETER [2010] (3,56)
121. VEĽKÝ GREGOR [2010] (3,56)
122. VLČÁK JAKUB [2007] (3,49)
124. TAKÁČ DÁVID [2007] (3,38)
125. BOČKAY ADAM RASTISLAV [2007] (3,36)
126. KOLLÁR SAMUEL [2007] (3,31)
127. FELIX MAX [2007] (3,24)
128. ČULÁK LUKÁŠ [2007] (3,24)
129. LENGYEL FILIP [2009] (3,20)
130. MAŤAŠOVSKÝ KAMIL [2009] (3,20)
132. KELEMEN ADAM [2008] (2,97)
133. BOTLO JAKUB [2010] (2,97)
134. HORÍNEK NICOLAS MARTIN [2008] (2,97)
136. KUTŇANSKÝ ALEX [2007] (2,69)
137. MATEJOVIČ PAVOL [2010] (2,69)
138. GÁBRIŠ LUKÁŠ [2009] (2,68)
139. MAX JAKUB [2007] (2,68)
140. ZEMANOVIČ MICHAL [2007] (2,68)
141. ROZKOŠ MATÚŠ [2008] (2,59)
143. TAJBLIK RICHARD [2008] (2,44)
144. HERMANN ALEX [2010] (2,37)
146. DENKO STANISLAV [2010] (2,37)
147. JOZEFÍK KRISTIAN [2007] (2,35)
148. PAULOVIČ ADRIAN [2007] (2,35)
149. ŠPANKO TOMÁŠ [2007] (2,31)
151. PATÁK MAREK [2011] (2,23)
153. VALICHNÁČ ADRIÁN [2011] (2,09)
154. FILIČKO MILAN [2012] (2,09)
155. ONDEJKA FILIP [2008] (2,09)
156. DUGAS MARTIN [2014] (2,09)
157. MLÁDANEC MARCEL [2008] (2,09)
158. SOKOL MAREK [2010] (2,09)
165. FERKO RENÉ [2008] (1,90)
166. DRAHOŠ DAMIAN [2007] (1,90)
167. DJELASSI ELIAS [2008] (1,81)
170. PECIAR MAXIMILIAN [2007] (1,78)
171. BALÁŽ ADAM [2007] (1,75)
172. MODA MATÚŠ [2007] (1,74)
173. SAMKO MARKO [2010] (1,73)
175. VALASKÝ LUKÁŠ [2008] (1,73)
178. VLNKA FILIP [2010] (1,67)
180. JAKUBÍK KRISTIÁN [2007] (1,59)
181. KANALA TADEÁŠ [2008] (1,56)
182. BOSNYÁK VOJTECH [2007] (1,56)
183. SEDLÁK ONDREJ [2007] (1,56)
184. KŠIŇAN MATEJ [2009] (1,52)
185. DAURIA FRANCESCO [2008] (1,50)
186. ANDREJKOVIČ MAROŠ [2008] (1,50)
188. JANOŠOV MICHAL [2008] (1,50)
189. BARTALOŠ ALEK [2007] (1,49)
191. ŠUĽA DENIS [2011] (1,38)
192. HABARA VILIAM [2011] (1,37)
194. FABRÍCI ALEXANDER [2007] (1,37)
195. PODOLEC STANISLAV [2008] (1,37)
196. SKALICKÝ SAMUEL [2008] (1,35)
198. LACKO TOMÁŠ [2009] (1,29)
199. MUŠUTA DOMINIK [2008] (1,29)
200. VARGOŠKO JURAJ [2008] (1,29)
202. KMOTORKA TOMÁŠ [2007] (1,28)
203. HLOCKÝ ŠIMON [2009] (1,28)
204. PAULEN ADAM [2007] (1,28)
207. JEVČÁK MICHAL [2008] (1,28)
208. DEKÝŠ ADRIAN [2008] (1,23)
209. KRČ ALEX [2008] (1,23)
210. LAŠÁK ADRIAN [2007] (1,23)
212. HOREČNÝ MARTIN [2009] (1,19)
213. MICHÁLEK SAMUEL [2007] (1,19)
214. VESELY FILIP [2008] (1,19)
215. BEVILAQUA DOMINIK [2007] (1,19)
216. ČERMÁK ANDREJ [2008] (1,19)
217. ŽEMBERA DÁVID [2010] (1,17)
218. ČERNIGA VLADIMÍR [2014] (1,14)
219. HODÁL SEBASTIÁN [2013] (1,12)
220. SVITEK LUKÁŠ [2010] (1,09)
221. TIMKO ŠIMON [2008] (1,06)
222. JOZEFČÁK DANIEL [2009] (1,06)
223. HARČÁR ADAM [2007] (1,06)
224. VENDEL PATRIK [2007] (1,06)
225. ŠIMUNY MARCO [2008] (1,05)
226. BIALÝ DENIS [2011] (1)
227. KELLER DAMIÁN [2013] (1)
228. ŠURINA ŠIMON [2012] (1)
229. HODOR JURAJ [2013] (1)
230. LOPATA QUIDO [2011] (1)
231. KORBA DANIEL [2009] (0,93)
232. TOMA LUCAS [2012] (0,93)
233. FERKO PATRIK [2007] (0,88)
234. BORSKÝ TIBOR [2008] (0,88)
235. PEKARÍK MATÚŠ [2009] (0,88)
236. LESŇÁK PETER [2007] (0,88)
237. MODORY DOMINIK [2012] (0,85)
238. BARNA ADAM [2013] (0,85)
239. PĽUTA TOMÁŠ [2012] (0,85)
240. ŠČERBA FILIP [2011] (0,85)
241. BOBER JAKUB [2013] (0,85)
242. HUMENÍK MATIAS [2013] (0,85)
243. ČERNEGA DAMIÁN [2013] (0,85)
244. DRÁB ADRIÁN [2012] (0,85)
245. FIRKO MARKO [2013] (0,85)
246. PETRO TOBIÁŠ [2013] (0,85)
247. STYRANČÁK DÁVID [2013] (0,85)
248. MIHALOVIČ JURAJ [2012] (0,85)
249. GALAJDA ŠIMON [2012] (0,85)
250. BOGDÁN LADISLAV [2012] (0,85)
251. BIELY FILIP [2011] (0,85)
252. PASTRNÁK TOMÁŠ [2011] (0,85)
253. UFNÁR STANISLAV [2011] (0,85)
254. TRENČANSKÝ ALEX [2007] (0,83)
255. GULIŠ MATEUSZ [2013] (0,78)
256. SENTIVAN ŠIMON [2008] (0,77)
257. TAKÁČ DAMIÁN [2011] (0,77)
258. ADAMKOVIČ KRISTIÁN [2011] (0,71)
259. LEBLOCH SAMUEL [2013] (0,71)
260. HOMOLA MICHAL [2007] (0,64)
261. SIVOŇ JURAJ [2007] (0,64)
262. JINDRA ADAM [2008] (0,64)
263. LACENA ELIÁŠ [2007] (0,63)
264. NOVOTNÝ TOMÁŠ [2007] (0,63)
265. OROLÍN LUKÁŠ [2007] (0,63)
266. PAVLOV MAXIM [2008] (0,63)
267. MLYNÁRIK ADRIÁN [2008] (0,62)
268. ŠURINA MAREK [2007] (0,43)
269. KMEC ADAM [2009] (0,41)
270. LUKSAJ FILIP [2009] (0,41)
271. SOKOLOVIČ LUKÁŠ [2009] (0,41)
272. FERENČÍK MARTIN [2012] (0,41)
273. MACKO MATEJ [2007] (0,41)
274. KOPOREC NICOLAS [2012] (0,27)
275. TOVARŇAK MARTIN [2007] (0,27)
276. ZAJÍČEK MARKO [2011] (0,27)
277. NANIŠTA JAKUB [2010] (0,18)
278. PINTEK ONDREJ [2007] (0)
279. MRIŽO MAREK [2008] (0)
280. KADLEC PETER [2007] (0)
281. KRIŽAN ŠIMON [2007] (0)
282. GYÖRI SAMUEL [2007] (0)
283. HOREČNÝ JAKUB [2007] (0)
284. TKÁČ JAKUB [2009] (0)
285. ŠVEC RASTISLAV [2011] (0)
286. DUGOVIČ SIMON [2007] (0)
287. SAXA ŠIMON [2007] (0)
288. BOŠKOVIČ ADAM [2007] (0)
289. ČERVENÁK FRANTIŠEK [2007] (0)
290. HAVIERNIK ADRIÁN [2007] (0)
291. JANTULÍK SIMON [2009] (0)
292. HLUZÁK DOMINIK [2009] (0)
293. OLEŠŇAN OLIVER [2010] (0)
294. HAŽÍK FILIP [2009] (0)
295. PERHÁČ PETER [2007] (0)
296. DRIENOVSKÝ MATEJ [2008] (0)
297. GUBČO ERIK [2007] (0)
298. KÁLLAY JAKUB [2008] (0)
299. DOČOLOMANSKÝ SAMUEL [2008] (0)
300. DEKAN LUKAS [2008] (0)
301. CHUDÝ DAMIÁN [2008] (0)
302. SABOVČÍK LUKÁŠ [2007] (0)
303. HORVÁT KRISTIAN [2008] (0)
304. ZAJAC MICHAL [2008] (0)
305. DZURJAK MAROŠ [2010] (0)
306. IVANIČ JÁN [2009] (0)
307. TOMÁŠ OLIVER [2009] (0)
308. DURAJ MATÚŠ [2008] (0)
309. ERŠEK JURAJ [2007] (0)
310. SCHALEK JAKUB [2008] (0)
311. MICHALKO JURAJ [2007] (0)
312. PODMANICKÝ TIMOTEJ [2008] (0)
313. KRŠIAK JÁN [2008] (0)
314. HOLLÝ KRISTIÁN [2008] (0)
315. STREŽO ADAM [2007] (0)
316. KANTOR MATEJ [2007] (0)
317. ORŠULIAK SEBASTIÁN [2007] (0)
318. MIHÁĽ PATRIK [2007] (0)
319. BEŇUŠ PETER [2008] (0)
320. MÁLIK PETER JÁN [2008] (0)
321. LEŠO MATEJ [2008] (0)
EXCEL