Starší žiaci

Turnaje k dátumu 01.11.2021

Koeficient startnutia

Ak hráč počas hodnotiaceho obdobia nemá v databáze výsledkov aspoň tri hodnoty, zostávajúce prázdne miesta sa pri výpočte priemeru doplnia nasledovne :
  1. ak má hráč dve bodové hodnoty, tretia sa doplní ako polovica tej hodnoty po zostarnutí, ktorá je menšia.
  2. ak má hráč len jednu bodovú hodnotu, druhá sa doplní ako polovica jej hodnoty po zostarnutí a tretia sa doplní ako štvrtina jej hodnoty po zostarnutí
1
2021-10-10 1
1.SPM - stci, STO Spoje Bratislava
2
2021-10-01 1
Rebríček ETTU
3
2021-09-25 1
1. R-BTM - stci, STC ŠKST Bratislava
4
2021-09-15 1
2.VSPM - stci, SŠK Poproč
5
2021-08-22 0,87
1.VSPM - stci, VSTK Vranov
6
2021-08-20 0,87
Školská liga - Bošany
7
2021-08-13 0,87
Školská liga - Bošany
8
2021-08-08 0,87
Satelit
9
2021-08-06 0,87
Školská liga - Bošany
10
2021-08-01 0,87
Rebríček ETTU
11
2021-07-17 0,87
MREG NRTN - stci, ŠKST Bošany
12
2021-07-17 0,87
MK BB -stci, STK Kalinovo
13
2021-07-01 0,87
Školská liga - Košice
14
2021-06-30 0,74
GP Prague
15
2021-06-30 0,74
Školská liga - Košice
16
2021-06-29 0,74
Školská liga - Košice
17
2021-06-25 0,74
Školská liga - Topoľčany
18
2021-06-18 0,74
Školská liga - Topoľčany
19
2021-06-18 0,74
Školská liga - Humenné
20
2021-06-15 0,74
Školská liga - Humenné
21
2021-06-11 0,74
Školská liga - Topoľčany
22
2021-06-10 0,74
Školská liga - Humenné
23
2021-06-05 0,74
M SR starší žiaci, STC ŠKST Bratislava
24
2021-06-05 0,74
Školská liga - Bošany
25
2021-06-01 0,74
Školská liga - Košice
26
2021-06-01 0,74
Školská liga - Košice
27
2021-05-29 0,74
Školská liga - Bošany
28
2020-08-28 0,61
Školská liga - Topoľčany
29
2020-08-14 0,61
Školská liga - Bošany
30
2020-08-09 0,61
Satelit
31
2020-08-01 0,61
Rebríček ETTU
32
2020-07-03 0,61
Školská liga - Bošany
33
2020-06-30 0,48
M SR starší žiaci, STC ŠKST Bratislava, 11.-12.7.2020
34
2020-06-24 0,48
Školská liga - Humenné
35
2020-06-19 0,48
Školská liga - Humenné
36
2020-06-19 0,48
Školská liga - Bošany
37
2020-06-01 0,48
Rebríček ETTU
38
2020-02-29 0,35
3.VSPM - stci, Spišský Štvrtok
39
2020-02-29 0,35
MK - BB, Poltár
40
2020-02-28 0,35
Školská liga - Bošany
41
2020-02-25 0,35
Školská liga - Nitra
42
2020-02-23 0,35
3.SPM - stci, STO Spoje Bratislava
43
2020-02-14 0,35
Školská liga - Topoľčany
44
2020-02-09 0,35
2.ZABB - stci, Slávia Zvolen
45
2020-02-08 0,35
János Molnar Cup
46
2020-02-01 0,35
Rebríček ETTU
47
2020-01-31 0,35
Školská liga - Nitra
48
2020-01-27 0,35
Školská liga - Humenné
49
2020-01-26 0,35
3.BATT - stci, STC ŠKST Bratislava
50
2020-01-22 0,35
Školská liga - Topoľčany
51
2020-01-03 0,35
Mini Cadet Open (HUN) 2020
52
2019-12-21 0,22
2.SPM - stci, ŠKST STC Bratislava
53
2019-12-14 0,22
2.VSPM - stci, Belá nad Cirochou
54
2019-12-06 0,22
Školská liga - Vranov
55
2019-12-01 0,22
Rebríček ETTU
56
2019-11-17 0,22
2.BATT - stci, Spoje Bratislava
57
2019-11-17 0,22
1.ZABB - stci, Ružomberok
58
2019-11-14 0,22
Školská liga - Humenné
50%
25%
Turnaj: 1.SPM - stci, STO Spoje Bratislava
Dátum: 2021-10-10
Koeficient: 1
Turnaj: Rebríček ETTU
Dátum: 2021-10-01
Koeficient: 1
Turnaj: 1. R-BTM - stci, STC ŠKST Bratislava
Dátum: 2021-09-25
Koeficient: 1
Turnaj: 2.VSPM - stci, SŠK Poproč
Dátum: 2021-09-15
Koeficient: 1
Turnaj: 1.VSPM - stci, VSTK Vranov
Dátum: 2021-08-22
Koeficient: 0,87
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2021-08-20
Koeficient: 0,87
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2021-08-13
Koeficient: 0,87
Turnaj: Satelit
Dátum: 2021-08-08
Koeficient: 0,87
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2021-08-06
Koeficient: 0,87
Turnaj: Rebríček ETTU
Dátum: 2021-08-01
Koeficient: 0,87
Turnaj: MREG NRTN - stci, ŠKST Bošany
Dátum: 2021-07-17
Koeficient: 0,87
Turnaj: MK BB -stci, STK Kalinovo
Dátum: 2021-07-17
Koeficient: 0,87
Turnaj: Školská liga - Košice
Dátum: 2021-07-01
Koeficient: 0,87
Turnaj: GP Prague
Dátum: 2021-06-30
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Košice
Dátum: 2021-06-30
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Košice
Dátum: 2021-06-29
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Topoľčany
Dátum: 2021-06-25
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Topoľčany
Dátum: 2021-06-18
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Humenné
Dátum: 2021-06-18
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Humenné
Dátum: 2021-06-15
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Topoľčany
Dátum: 2021-06-11
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Humenné
Dátum: 2021-06-10
Koeficient: 0,74
Turnaj: M SR starší žiaci, STC ŠKST Bratislava
Dátum: 2021-06-05
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2021-06-05
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Košice
Dátum: 2021-06-01
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Košice
Dátum: 2021-06-01
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2021-05-29
Koeficient: 0,74
Turnaj: Školská liga - Topoľčany
Dátum: 2020-08-28
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2020-08-14
Koeficient: 0,61
Turnaj: Satelit
Dátum: 2020-08-09
Koeficient: 0,61
Turnaj: Rebríček ETTU
Dátum: 2020-08-01
Koeficient: 0,61
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2020-07-03
Koeficient: 0,61
Turnaj: M SR starší žiaci, STC ŠKST Bratislava, 11.-12.7.2020
Dátum: 2020-06-30
Koeficient: 0,48
Turnaj: Školská liga - Humenné
Dátum: 2020-06-24
Koeficient: 0,48
Turnaj: Školská liga - Humenné
Dátum: 2020-06-19
Koeficient: 0,48
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2020-06-19
Koeficient: 0,48
Turnaj: Rebríček ETTU
Dátum: 2020-06-01
Koeficient: 0,48
Turnaj: 3.VSPM - stci, Spišský Štvrtok
Dátum: 2020-02-29
Koeficient: 0,35
Turnaj: MK - BB, Poltár
Dátum: 2020-02-29
Koeficient: 0,35
Turnaj: Školská liga - Bošany
Dátum: 2020-02-28
Koeficient: 0,35
Turnaj: Školská liga - Nitra
Dátum: 2020-02-25
Koeficient: 0,35
Turnaj: 3.SPM - stci, STO Spoje Bratislava
Dátum: 2020-02-23
Koeficient: 0,35
Turnaj: Školská liga - Topoľčany
Dátum: 2020-02-14
Koeficient: 0,35
Turnaj: 2.ZABB - stci, Slávia Zvolen
Dátum: 2020-02-09
Koeficient: 0,35
Turnaj: János Molnar Cup
Dátum: 2020-02-08
Koeficient: 0,35
Turnaj: Rebríček ETTU
Dátum: 2020-02-01
Koeficient: 0,35
Turnaj: Školská liga - Nitra
Dátum: 2020-01-31
Koeficient: 0,35
Turnaj: Školská liga - Humenné
Dátum: 2020-01-27
Koeficient: 0,35
Turnaj: 3.BATT - stci, STC ŠKST Bratislava
Dátum: 2020-01-26
Koeficient: 0,35
Turnaj: Školská liga - Topoľčany
Dátum: 2020-01-22
Koeficient: 0,35
Turnaj: Mini Cadet Open (HUN) 2020
Dátum: 2020-01-03
Koeficient: 0,35
Turnaj: 2.SPM - stci, ŠKST STC Bratislava
Dátum: 2019-12-21
Koeficient: 0,22
Turnaj: 2.VSPM - stci, Belá nad Cirochou
Dátum: 2019-12-14
Koeficient: 0,22
Turnaj: Školská liga - Vranov
Dátum: 2019-12-06
Koeficient: 0,22
Turnaj: Rebríček ETTU
Dátum: 2019-12-01
Koeficient: 0,22
Turnaj: 2.BATT - stci, Spoje Bratislava
Dátum: 2019-11-17
Koeficient: 0,22
Turnaj: 1.ZABB - stci, Ružomberok
Dátum: 2019-11-17
Koeficient: 0,22
Turnaj: Školská liga - Humenné
Dátum: 2019-11-14
Koeficient: 0,22
50%
25%

Rebríček

13. KOPEČNÝ DANIEL [2007] (77,93)
16. KULICH DANIEL [2007] (67,41)
18. ÓDOR ADAM [2009] (64,86)
19. DOHŇANSKÝ DAVID [2007] (61,11)
28. CISÁRIK MARCO [2010] (44,66)
29. JANKOVIČ TOMÁŠ [2008] (44,37)
30. ŠKANDÍK SEBASTIAN [2008] (43,27)
31. IVANIČ JÁN [2008] (39,47)
33. DÖMÖŠ MATÚŠ [2008] (38,73)
34. PETRÍK SILVESTER [2008] (38,51)
36. BUGOVÝ DOMINIK [2008] (34,53)
37. HAJNAL JURAJ [2009] (33,89)
41. POLÁK PETER [2009] (30,45)
43. PITÁK JAKUB [2007] (28,76)
44. SABÓ PATRIK [2009] (28,76)
45. ŠUCH DANIEL [2007] (28,76)
46. KOŠICKÝ MATÚŠ [2011] (28,76)
47. BOHUŠ AUREL [2011] (28,76)
48. DORNÍK MAREK [2009] (28,76)
49. FOLTIN FILIP [2009] (28,76)
50. SEDLICKÝ PETER [2007] (28,76)
51. NOVOTNÝ ĽUDOVÍT [2009] (28,76)
52. RIEDL RONALD [2009] (27,94)
53. CUCOR PETER [2008] (26,38)
56. KAŇÁK VOJTECH [2007] (25,75)
57. NIKO DANIEL [2007] (25,64)
60. KIRCHMAYER MICHAL [2012] (23,12)
61. NAGY FILIP [2012] (23,12)
62. VELJAČIK MARTIN [2010] (23,12)
63. SLIACKY NIKOLAS [2010] (23,12)
64. NOVOTNÝ ADRIÁN [2010] (23,12)
65. ŠAGÁT PETER [2007] (22,50)
66. VNUČÁK ALEX [2007] (22,12)
69. GŰRTLER TIBOR [2008] (20,87)
71. SZABO ALEXANDER ML. [2007] (20,37)
72. KLUCH OLIVER [2007] (20,23)
73. TRNOVSKÝ KAROL [2009] (19,36)
75. KLEMPA CHRISTOPHER [2007] (19,23)
76. POPÉLY ADAM [2009] (18,91)
77. HAJDÚČIK MIROSLAV [2008] (18,64)
78. GRZNÁR FILIP [2011] (16,98)
79. PREITSCHAFT FILIP [2009] (16,72)
80. ĎURIŠ ARTUR [2010] (16,72)
81. KUBIŠ MATEJ [2010] (16,72)
82. GÓDÁNY ERIK [2008] (16,14)
83. LEŠŇANSKÝ BORIS [2007] (14,94)
84. BENDŽUCH DAVID [2009] (14,45)
85. KOIŠ RADOVAN [2008] (14,09)
86. PILÁR PETER [2010] (12,57)
87. MIKULA PATRIK [2010] (12,36)
88. MIKULA JURAJ [2008] (12,36)
89. PALENČÁR RÓBERT [2010] (11,75)
90. KÚKOĽ MARTIN [2008] (10,05)
91. MINKA MIROSLAV [2007] (9,76)
92. CSÉRI JAKUB [2007] (9,07)
93. JANČÍK PETER [2007] (8,68)
94. ŠKRABEK ADRIÁN [2007] (8,50)
95. HAJDUK MAROŠ [2009] (8,48)
96. NIKO SAMUEL [2010] (8,48)
97. LEŠŇANSKÝ ADRIÁN [2007] (8,28)
98. ŠIMOVIČ PETER [2007] (8,27)
99. KONŠŤAK TOMÁŠ [2009] (8,17)
100. HOLEC MATÚŠ [2008] (8,17)
101. ŽABKA JOZEF [2009] (8,17)
102. BLAŠKO PATRIK [2009] (8,06)
103. HORNÝ DOMINIK [2010] (8,05)
104. HUDEC MATÚŠ [2008] (7,45)
105. ROZKOŠ MATÚŠ [2008] (6,54)
107. ČULÁK LUKÁŠ [2007] (6,20)
108. DIVIAK FREDERIK [2008] (6,15)
110. VLČÁK JAKUB [2007] (5,62)
111. PAVELKA SAMUEL [2008] (5,61)
112. LEŠŇANSKÝ MATEJ [2007] (5,48)
113. SIKA ANDREJ [2009] (5,46)
114. SEPEŠI SEBASTIÁN [2009] (5,44)
115. KÚSEK MAXIM [2008] (5,31)
116. KOVÁČ SAMUEL [2007] (5,31)
117. CIBULA MICHAL [2008] (5,31)
118. TREBUŇÁK SAMUEL [2007] (5,09)
121. PAULOVIČ ADRIAN [2007] (4,21)
122. SABOVČÍK LUKÁŠ [2007] (4,17)
124. BOČKAY ADAM RASTISLAV [2007] (4,13)
125. MACHO DANIEL [2009] (4,10)
126. VEĽKÝ GREGOR [2010] (4,10)
127. BEDEČ PETER [2010] (4,10)
128. SIKA MAREK [2009] (4,10)
129. TAKÁČ DÁVID [2007] (4,09)
130. KOLLÁR SAMUEL [2007] (4,02)
132. MAŤAŠOVSKÝ KAMIL [2009] (3,84)
133. LENGYEL FILIP [2009] (3,84)
134. FELIX MAX [2007] (3,81)
135. JOZEFÍK KRISTIAN [2007] (3,72)
136. KUTŇANSKÝ ALEX [2007] (3,46)
137. BOTLO JAKUB [2010] (3,41)
138. HORÍNEK NICOLAS MARTIN [2008] (3,41)
139. KELEMEN ADAM [2008] (3,41)
141. MATEJOVIČ PAVOL [2010] (3,32)
142. MAX JAKUB [2007] (3,15)
143. GÁBRIŠ LUKÁŠ [2009] (3,15)
144. ZEMANOVIČ MICHAL [2007] (3,15)
145. DRAHOŠ DAMIAN [2007] (3,09)
146. ŠPANKO TOMÁŠ [2007] (3,09)
148. FERKO RENÉ [2008] (3,02)
149. TAJBLIK RICHARD [2008] (2,93)
151. DENKO STANISLAV [2010] (2,78)
153. HERMANN ALEX [2010] (2,78)
156. PATÁK MAREK [2011] (2,65)
159. VALICHNÁČ ADRIÁN [2011] (2,51)
160. SOKOL MAREK [2010] (2,51)
161. FILIČKO MILAN [2012] (2,51)
162. ONDEJKA FILIP [2008] (2,51)
163. DUGAS MARTIN [2014] (2,51)
164. MLÁDANEC MARCEL [2008] (2,51)
165. BOSNYÁK VOJTECH [2007] (2,48)
166. KANALA TADEÁŠ [2008] (2,48)
167. SEDLÁK ONDREJ [2007] (2,48)
172. PECIAR MAXIMILIAN [2007] (2,30)
174. DJELASSI ELIAS [2008] (2,23)
177. SKALICKÝ SAMUEL [2008] (2,12)
178. MODA MATÚŠ [2007] (2,12)
180. VALASKÝ LUKÁŠ [2008] (2,10)
182. SAMKO MARKO [2010] (2,10)
183. VLNKA FILIP [2010] (2,09)
184. KŠIŇAN MATEJ [2009] (2,08)
185. VARGOŠKO JURAJ [2008] (2,06)
186. MUŠUTA DOMINIK [2008] (2,06)
187. LACKO TOMÁŠ [2009] (2,06)
189. BARTALOŠ ALEK [2007] (1,96)
190. LAŠÁK ADRIAN [2007] (1,96)
191. DEKÝŠ ADRIAN [2008] (1,96)
192. KRČ ALEX [2008] (1,96)
193. JAKUBÍK KRISTIÁN [2007] (1,96)
194. HABARA VILIAM [2011] (1,94)
195. ŠUĽA DENIS [2011] (1,94)
196. HOREČNÝ MARTIN [2009] (1,90)
197. VESELY FILIP [2008] (1,89)
198. ČERMÁK ANDREJ [2008] (1,89)
199. BEVILAQUA DOMINIK [2007] (1,89)
200. MICHÁLEK SAMUEL [2007] (1,89)
201. ANDREJKOVIČ MAROŠ [2008] (1,83)
203. DAURIA FRANCESCO [2008] (1,83)
208. FABRÍCI ALEXANDER [2007] (1,69)
209. PODOLEC STANISLAV [2008] (1,69)
210. JOZEFČÁK DANIEL [2009] (1,68)
211. HARČÁR ADAM [2007] (1,68)
212. VENDEL PATRIK [2007] (1,64)
213. ŽEMBERA DÁVID [2010] (1,61)
214. ŠIMUNY MARCO [2008] (1,56)
216. PAULEN ADAM [2007] (1,55)
217. HLOCKÝ ŠIMON [2009] (1,55)
218. KMOTORKA TOMÁŠ [2007] (1,55)
219. JEVČÁK MICHAL [2008] (1,55)
223. HODÁL SEBASTIÁN [2013] (1,54)
224. SVITEK LUKÁŠ [2010] (1,49)
225. TIMKO ŠIMON [2008] (1,47)
226. PEKARÍK MATÚŠ [2009] (1,40)
227. LESŇÁK PETER [2007] (1,40)
228. BORSKÝ TIBOR [2008] (1,40)
229. ČERNIGA VLADIMÍR [2014] (1,38)
230. TRENČANSKÝ ALEX [2007] (1,33)
231. FERKO PATRIK [2007] (1,31)
232. KORBA DANIEL [2009] (1,28)
233. TOMA LUCAS [2012] (1,26)
234. ŠURINA ŠIMON [2012] (1,21)
235. BIALÝ DENIS [2011] (1,21)
236. KELLER DAMIÁN [2013] (1,21)
237. HODOR JURAJ [2013] (1,21)
238. LOPATA QUIDO [2011] (1,21)
239. DRÁB ADRIÁN [2012] (1,20)
240. JINDRA ADAM [2008] (1,14)
241. SENTIVAN ŠIMON [2008] (1,09)
242. GULIŠ MATEUSZ [2013] (1,08)
243. TAKÁČ DAMIÁN [2011] (1,06)
244. PODMANICKÝ TIMOTEJ [2008] (1,04)
245. KRŠIAK JÁN [2008] (1,04)
246. MODORY DOMINIK [2012] (1,04)
247. MIHALOVIČ JURAJ [2012] (1,04)
248. BIELY FILIP [2011] (1,04)
249. PETRO TOBIÁŠ [2013] (1,04)
250. PASTRNÁK TOMÁŠ [2011] (1,04)
251. STYRANČÁK DÁVID [2013] (1,04)
252. UFNÁR STANISLAV [2011] (1,04)
253. BOBER JAKUB [2013] (1,04)
254. ŠČERBA FILIP [2011] (1,04)
255. GALAJDA ŠIMON [2012] (1,04)
256. PĽUTA TOMÁŠ [2012] (1,04)
257. BARNA ADAM [2013] (1,04)
258. ČERNEGA DAMIÁN [2013] (1,04)
259. FIRKO MARKO [2013] (1,04)
260. HUMENÍK MATIAS [2013] (1,04)
261. BOGDÁN LADISLAV [2012] (1,04)
262. SIVOŇ JURAJ [2007] (1,02)
263. HOMOLA MICHAL [2007] (1,02)
264. DURAJ MATÚŠ [2008] (1,02)
265. ERŠEK JURAJ [2007] (1,02)
266. LACENA ELIÁŠ [2007] (1)
267. PAVLOV MAXIM [2008] (1)
268. OROLÍN LUKÁŠ [2007] (1)
269. NOVOTNÝ TOMÁŠ [2007] (1)
270. ZAJAC MICHAL [2008] (0,99)
271. MLYNÁRIK ADRIÁN [2008] (0,99)
272. LEBLOCH SAMUEL [2013] (0,86)
273. ADAMKOVIČ KRISTIÁN [2011] (0,86)
274. HORVÁT KRISTIAN [2008] (0,80)
275. KANTOR MATEJ [2007] (0,75)
276. STREŽO ADAM [2007] (0,75)
277. HOLLÝ KRISTIÁN [2008] (0,75)
278. SOKOLOVIČ LUKÁŠ [2009] (0,73)
279. LUKSAJ FILIP [2009] (0,73)
280. CHUDÝ DAMIÁN [2008] (0,71)
281. SCHALEK JAKUB [2008] (0,71)
282. DZURJAK MAROŠ [2010] (0,69)
283. FERENČÍK MARTIN [2012] (0,65)
284. MACKO MATEJ [2007] (0,65)
285. MÁLIK PETER JÁN [2008] (0,65)
286. BEŇUŠ PETER [2008] (0,65)
287. ORŠULIAK SEBASTIÁN [2007] (0,65)
288. MIHÁĽ PATRIK [2007] (0,65)
289. KMEC ADAM [2009] (0,60)
290. ŠURINA MAREK [2007] (0,59)
291. MICHALKO JURAJ [2007] (0,57)
292. ZAJÍČEK MARKO [2011] (0,43)
293. KOPOREC NICOLAS [2012] (0,43)
294. TOVARŇAK MARTIN [2007] (0,43)
295. IVANIČ JÁN [2009] (0,41)
296. NANIŠTA JAKUB [2010] (0,29)
297. TOMÁŠ OLIVER [2009] (0,27)
298. HAŽÍK FILIP [2009] (0)
299. JANTULÍK SIMON [2009] (0)
300. HLUZÁK DOMINIK [2009] (0)
301. OLEŠŇAN OLIVER [2010] (0)
302. GUBČO ERIK [2007] (0)
303. PERHÁČ PETER [2007] (0)
304. DRIENOVSKÝ MATEJ [2008] (0)
305. BOŠKOVIČ ADAM [2007] (0)
306. ČERVENÁK FRANTIŠEK [2007] (0)
307. PINTEK ONDREJ [2007] (0)
308. KÁLLAY JAKUB [2008] (0)
309. DUGOVIČ SIMON [2007] (0)
310. MRIŽO MAREK [2008] (0)
311. SAXA ŠIMON [2007] (0)
312. ŠVEC RASTISLAV [2011] (0)
313. TKÁČ JAKUB [2009] (0)
314. HOREČNÝ JAKUB [2007] (0)
315. GYÖRI SAMUEL [2007] (0)
316. KRIŽAN ŠIMON [2007] (0)
317. KADLEC PETER [2007] (0)
318. HAVIERNIK ADRIÁN [2007] (0)
319. DEKAN LUKAS [2008] (0)
320. DOČOLOMANSKÝ SAMUEL [2008] (0)
321. LEŠO MATEJ [2008] (0)
EXCEL